Þjónusta

Einstaklingsmeðferð

 • Þunglyndi
 • Kvíði
 • Fælni
 • Félagsfælni
 • Ofsakvíði
 • Lágt sjálfsmat
 • Reiðistjórnun
 • Meðvirkni

Fyrirtæki

 • Huglæg atferlismeðferð
 • Samskiptavandi á vinnustöðum
 • Aukin starfsánægja
 • Kulnun

Hópmeðferð

 • Huglæg atferlismeðferð

Sálfræðiþjónusta

Fyrsta skiptið?

Góð ráð fyrir þá sem eru að leita sér aðstoðar í fyrsta skiptið.

Panta tíma